Lake Louise – Banff

18″ x 20″
Oil, wrapped canvas

Galleries: Portfolio.